Nora el Abdouni

Sociaal werker van het jaar 2015-2016  |  Nominatie Wereldverbeteraar 2017  |  Verschilmaker 2018 

Spreken voor kleine en grote groepen. Denk aan: gastcolleges, lezingen op congressen en workshops op events. Dit gaat vaak over onderwerpen die soms pijn doen. Altijd inzichtgevend en doortastend. Lees meer → 
Ondanks de passie van mensen kan het gebeuren dat niet iedereen meebeweegt met (organisatorische) veranderingen. Soms vraagt dit dan ook om een andere aanpak. Ik kom graag bij je kijken.  Lees meer → 
Alle trainingen gaan over (onbewuste) vooroordelen die van perspectief kunnen wisselen met “die vreemde ander” en ons handelen soms in de weg zitten. Hoe werkt dit en wat kun je doen om dit tegen te werken? Lees meer → 

 

Het bedenken en uitvoeren van initiatieven waarbij de samenleving in beweging
komt. Tot nu toe ging het over de volgende onderwerpen: seksualiteit, (de)polarisatie, vooroordelen en discriminatie, diversiteit en inclusie. Lees meer → 
Per jaar organiseer ik minstens twee sessies waarbij ik mijn kennis, kunde, uitdagingen
en bloopers deel met geinteresseerden. Dit doe ik samen met collega’s van Team Liefde. Daarnaast coach ik per jaar minstens 1 jongere die worstelt met zijn/haar identiteitsvorming en/of talentontwikkeling. Kosteloos en belangenloos. Lees meer → 
Nora el Abdouni

Jongeren helpen bij het ontwikkelen van hun identiteit en talenten. Ouders voorlichten over taboe-thema’s. Met interactieve en innovatieve leeractiviteiten bedrijven en organisaties ondersteunen bij diversiteit en inclusie. Op Rijksniveau overheden en sociale jeugdorganisaties adviseren bij wat te doen als er sprake is van sociale onrust en maatschappelijke spanningen. Alles wat ik doe, staat in het teken van “Nederland mooier, stabieler en gelijkwaardiger maken”.

“U heeft zojuist een gastcollege gegeven bij de minor die ik volg: Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Mijn complimenten voor uw presentatie en uw kennis. Heel helder allemaal en ik denk dat u de ogen van vele studenten heeft geopend m.b.t. (seksueel) geweld bij diverse culturen. Voor mij bent u terecht de Sociaal Werker van het Jaar en ik hoop ooit in uwvoetstappen te mogen treden. Bedankt!”

Student

Hogeschool van Utrecht

In de Media

Als ondernemer, trainer of spreker wordt ik regelmatig geïnterviewd of zijn er interessante publicaties over mij. Lees meer  → 

nora in de media

Samenwerking met deze mooie bedrijven:

Open chat
Hoi